آبیاری موضعی زیر سطحی

در طی ساله های اخیر در کشور های پیشرفته، سیستم های آبیاری موضعی بسیار مورد توجه می باشد.

در طی ساله های اخیر در کشور های پیشرفته، سیستم های آبیاری موضعی بسیار مورد توجه می باشد. مجموعه کشت و صنعت های کمال طیور و هامون نوراب حدود سه سال است که بطور جدی در این زمینه در حال مطالعه و بررسی می باشد.

مزایای این سیستم شامل:

۱- کاهش ۷۰% مصرف آب

۲- افزایش دو برابری راندمان تولید

۳- بازگشت هزینه اجرای طرح در یک سال زراعی

۴- کاهش ۷۰% شوری از طریق آب به علت کاهش ۷۰% مصرف آب

۵- عمر طولانی این سیستم از ۱۰ تا ۱۵ سال

۶- انجام عملیات ورزی و برداشت راحت به علت پایین بودن لوله ها از سطح خاک

۷- در اختیار قرار دادن مواد غذایی در دسترس ریشه

شرکت کشت و صنعت هامون نوراب این توانایی را دارد که طراحی و خرید لوازم این نوع سیستم را در خارج از کشور توسط سازندگان این سیستم انجام دهد.

لازم به ذکر می باشد که داده های آب و خاک و هواشناسی از محل تهیه شده و با ارسال آن به تولید کنندگان این سیستم بهترین و پر بازده ترین طرح تهیه و تنظیم می گردد.

ارسال دیدگاه