جهت کنترل دقیق سیستم آبیاری زیر سطحی، شرکت هامون نورآب فن آوری اتوماسیون هوشمند را نیز ارائه می دهد. به کمک این فن آوری شما می توانید سیستم آبیاری خود را بصورت هوشمند و از راه دور کنترل نمایید. در این روش، اجزاء مختلف سیستم به صورت بی سیم با هم ارتباط دارند و از جدیدترین روش های ارتباط بی سیم که مصرف برق بسیار کم و پوشش وسیعی دارند استفاده می کند. با استفاده از این محصول تمامی مزارع به صورت متمرکز مدیریت خواهند شد و مشکلات موجود در مدیریت خرده مالکی حل خواهد شد و با کاهش چشمگیر در مصرف آب باعث افزایش بهره وری خواهد شد.